Login


Don't have an account?
Sign Up

Forgot password?
Reset Password

 

Vị trí

Khách sạn Mai Châu Lodge nằm cách bản làng như bản Lác, bản Pom Coọng và bản Nhót chỉ dưới một cây số. Khách sạn chúng tôi nằm cách Chợ phiên Mai Châu 500 m và Chợ phiên Pà Cò 27 km. Dịch vụ vận chuyển giữa Hà Nội và Mai Châu sẽ được cung cấp theo yêu cầu.