Tham quan làng nghề dệt thổ cẩm

Cùng tới bản Lác tham quan làng nghề truyền thống của người Thái để tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm và lựa chọn được một món đồ thổ cẩm độc đáo.

Tham quan làng nghề dệt thổ cẩm